Mojo Estates

Frågor och svar

Lär känna Mojo Sharing

Ett delat huskoncept med många fördelar


Här nedan är några frågor som ofta ställs om Mojo Sharing. Var god kontakta vår sharing-specialist Benedicte Nyholm Meyer om du inte hittar svaret på din fråga – du kan göra det längst ner på sidan.

Frågor och svar om Mojo Sharing

Varför ska man välja Mojo Sharing?
Det blir såklart mer pengar över när man köper ett hus med fem andra familjer som även de bidrar. Detta innebär att du kan köpa ett semesterhem med bättre läge, fler kvadratmeter eller i bättre skick.

För 850 000 SEK per familj kan vi hitta ett hem värt ungefär 4 miljoner SEK.

Mojo Sharing ger dig tillgång till några av de mest attraktiva husen på Solkusten och samtidigt sköter vi allt det praktiska.

Hur fungerar Mojo Sharing?
Vi startade ett danskt Limited Liability Company (LLC – en hybrid mellan ett svenskt aktiebolag och ett handelsbolag) – med eller utan uthyrning som intäkt. LLC:n är den enda ägaren av den spanska bostaden. Det är på så sätt du sparar in transaktionskostnaderna om familjerna som äger fastigheten byts ut.
I bolagsordningen för LLC:n konstateras villkoren för köp och försäljning av andelar och användandet av bostaden. På så sätt finns det inga gråzoner kring formaliteterna.

Du vet såklart vilken fastighet som du köper din andel i. När fastigheten är redo får du självklart komma och inspektera den, innan transaktionen äger rum.

Vem hittar de andra familjerna?
Mojo Sharing gör det lätt för dig att köpa en andel i ett hem på Solkusten. Här kan familjer skriva in sig på det delade boendekonceptet och ange sina preferenser. Sedan kan vi para ihop familjerna beroende på deras behov och önskemål, till exempel rörande läget, stilen, osv. för specifika hem.

Om du och en vän letar efter ett delat boende kan ni köpa en andel var och tillsammans dela på mer än 20 veckors användning.

Hur delas användarrätten upp?
Med Mojo Sharing får varje familj 10 veckor och tre dagar användanderätt om året. I bolagsordningen ser vi till att vissa semesterveckor, lov och säsonger fördelas jämnt mellan familjerna över åren.

Detta görs genom ett bokningssystem så varje familj vet vilka veckor de har tillgodo i framtiden.

Måste det vara fem familjer?
Vår åsikt är att fem är det bästa antalet familjer för att dela semesterboendet med vårt Sharing-koncept. Med över 10 veckors användning om året finns goda möjligheter att få ut det mesta av semesterhemmet.

Samtidigt undviker du och fyra andra familjer att betala dansk fastighetsskatt.

Är uthyrning tillåtet?
Om alla familjer kommer överens om att hemmet kan hyras ut kan det göras enligt bolagsordningen och varje familj kan välja om de vill hyra ut hemmet de veckorna som de själva inte är där. Det är såklart frivilligt men det är en möjlighet för extrainkomster när huset annars skulle stå tomt.

Uthyrningen görs genom Mojo Rentals som tar hand om allt som har med uthyrningen att göra, inklusive marknadsföring, nyckelhantering, städning, etc.

Uthyrning täcker inte bara driftskostnaderna utan kan ge extrainkomster. Uthyrningsintäkterna fördelas enligt följande:

Vad täcker den totala handpenningen?
Den totala summan av till exempel 850 000 SEK per familj täcker:

Har alla ägare solidariskt ansvar?
Nej det finns inget solidariskt ansvar i det danska Limited Liability Company som äger fastigheten som du är andelsägare av med de andra.
Fastigheten kan inte belånas så du löper ingen risk när du köper ett hem med Mojo Sharing.

Vilka sorters finansiering finns?
Det finns flera sätt att finansiera dina 20 % av den totala handpenningen och vi kan ge dig råd om vilket val som är det bästa för dig. Det kan vara en, eller en kombination av flera av finansieringslösningarna nedan.

Kan andelen säljas?
Ja, du kan sälja din andel när som helst. Ägarskapsändringen äger rum i den danska LLC:n så du slipper transaktionskostnaderna eller andra kostnader om du själv hittar en köpare.

För att hjälpa dig att hitta en köpare av din andel tar vi 5 % av försäljningsvärdet (utan moms), vilket vi bestämmer efter att vi sett över hela husets värde.

Efterfrågan är hög och det är väldigt sannolikt att du lyckas sälja din andel även efter väldigt kort tid.

Är Mojo Sharing ett slags andelsboende?
Nej Mojo Sharing är inte ett andelsboende.
Du äger inte bara rätten att använda huset med Mojo Sharing. Du äger i själva verket en del av fastigheten (20 % om fem delar).


Frederik Kvist
Mojos Sharing-specialist