Mojo Lifestyle

NY LAG 2022 – Vad du bör veta när du bygger eller renoverar en fastighet i Spanien

Mojo-killarna inleder det nya året med några goda nyheter: Bygglagarna förändras. Och detta betyder att om du planerar att bygga eller renovera ett hus, kommer processen att bli mycket snabbare…

“En av de största utmaningarna för alla investerare är TID, och det verkar alltid finnas något som försenar byggprocessen”, säger Jacob. “Men med implementeringen av lagen om deklarationsansvar innebär det att byggprojekt nu kan påbörjas så snart arkitektens projekt är slutfört och byggnadsskatten är betald.” Vi hade ett bra samtal med Jacob och en av Mojos betrodda partners och högt ansedda arkitekter, Jesús Flores, för att gräva djupare i ämnet.

Vilka är de allmänna utmaningarna när man startar ett byggprojekt?

Att starta ett nytt byggprojekt i Spanien är alltid utmanande. Det handlar om många olika aspekter som design, konstruktion, finansiering och viktigast av allt, efterlevnad av de lokala planlagarna och bestämmelserna. Hela projektet beror på denna sista faktor mer än något annat, eftersom det du tänker bygga kommer att behöva ha den nödvändiga klassificeringen och designen är avhängig av storlek, höjd, fotavtryck och andra begränsningar.

Vad betyder LPO (Licencia Primera Ocupación)?

LPO är den administrativa licensen som krävs för boende, eller användning, när en byggnad är klar. Detta dokument är också viktigt när det gäller att legalisera och registrera den nya fastigheten. Att inte ha det kommer att hindra fastighetsförsäljningen och många andra saker, såsom bolån eller turistlicens för semesteruthyrningsbidrag.

Kan en fastighet färdigställas utan en LPO?

En fastighet kan vara fysiskt färdig men den kommer inte att existera lagligt förrän den erhåller den obligatoriska LPO. Under de senaste 20 åren har det i många fall varit svårt och frustrerande att få LPO från det lokala stadshuset. Det är en vanlig mardröm för många fastighetsutvecklare i det här landet, som har fått vänta i månader, och ibland år, för att äntligen få detta extremt viktiga dokument.

Hur förbättrar den nya lagen om deklarationsansvar processen?

Lagen om deklarationsansvar bör förenkla och påskynda hela förfarandet avsevärt, bara genom att undvika stadshusets ingripande och överföra befogenheterna till projektets arkitekt. Det är mycket mer logiskt, eftersom arkitekten är den som har övervakat och styrt byggprojektet från början, har den nödvändiga kunskapen om lagen och nu har makten att legalisera den.

Hur gynnar denna nya lag människor som vill investera i nybyggnation eller utveckling?

LPO drar nytta av detta men också alla former av renoveringsarbeten avsedda för befintliga projekt som inte innebär tillbyggnader eller strukturella förändringar. I praktiken gör detta det möjligt för en investerare att köpa en befintlig fastighet och börja renovera den helt (internt och externt) så snart arkitektens projekt är klart, den lokala byggnadsskatten är betald och byggherren är redo.

Hur påverkar detta försäljningen av begagnade fastigheter?

Begagnade fastigheter som ska renoveras är de som drar mest nytta av denna juridiska nyhet, eftersom de är de enda som kan få bygglovet via lagen och deklarationsansvar.

Vilka byggnader kan lämna en ansvarsdeklaration för sin första inflyttning?

Alla av dem, så länge de överensstämmer med bygglicensen, antingen beviljade av stadshuset eller erhållna genom lagen om deklarationsansvar, och är vederbörligen undertecknade av projektledaren, vanligtvis en arkitekt eller ett team bildat av arkitekten och en ‘ aparejador’ (kvantitetsmätare) – närhelst de båda krävs enligt lag, (vanligtvis nybyggnationer och stora renoveringar)

Så, hur kan Mojo hjälpa?
“Bygga i Spanien är inte en enkel process”, säger Jacob. “För att lyckas, och för att undvika de värsta fallgroparna, måste du se till att du får hjälp av en professionell arkitekt. På Mojo har vi ett tätt nätverk av beprövade, kvalificerade arkitekter och byggföretag – Jesús är en av dem. Innan du ens köper en tomt ser vi till att du som kund är ordentligt informerad och vägledd genom hela processen.”

Per Moensted

03 Jan 2022

Per Moensted