Mojo Estates

Juridiska tjänster på Costa del Sol

Förstår man Spanska lagen är man lugn i magen

En säker köpprocess med koll på pappersarbetet


Att köpa ett hus är alltid en invecklad affär och när du köper hus utomlands är du långt från hemmaplan. Därför är det logiskt att alliera sig med någon som har hemmafördel.

Mojos juridiska avdelning består av två begåvade advokater som tar hand om både det juridiska, både nationellt och lokalt. Detta gäller alla papper som har att göra med transaktionen i sig men även andra relevanta juridiska dokument såsom testamenten, med mera.

Vi hjälper dig genom att göra en ”due dilligence” som säkerställer att det hem eller den fastighet du vill köpa följer de juridiska krav som finns, allt för att du inte ska behöva köpa grisen i säcken.

Ett spanskt dotterbolag ger dig finansiella förmåner när du köper hem på Costa del Sol. Detta är en uppenbar möjlighet att dra fördel av, både om du till exempel har ett förvaltningsbolag med fria medel men även för de individer som vill investera inom en tidshorisont på fem år.
Du kan läsa mer om det här…

Mojo 360º håller även reda på siffrorna
Paragrafer är en sak medan siffror och finanser är en annan. Därför är en bokföringstjänst en del av Mojo 360º och vi kan hjälpa dig att ordna försäkringen innan du flyttar in.

Få översikt över de många fördelar och tjänster som Mojo 360º ger dig.
Du får det här

Med Mojo Legal Services är allt i sin ordning

En glad köpare tar över sin nya villa för 3,5 miljoner. Lorena från Mojos Legal Services har kontroll över formaliteterna.

Du är även välkommen att kontakta oss

för mer information om våra juridiska tjänster och andra aspekter av hemköp på Solkusten.

Gema Martinez & Lorena Sánchez
Juridiska tjänster