Mojo Estates


Privacybeleid

PRIVACY BELEID
Privacy is erg belangrijk voor MOJO ESTATES S.L en we willen een open en transparante houding aannemen wanneer het op uw persoonlijke data aankomt. Daarom hebben we een beleid opgesteld waarin vast is gelegd hoe we uw persoonlijke data behandelen en beschermen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw data?

MOJO ESTATES S.L
VAT NUMER / CIF: B93608370
Geregistreerd zakenadres: CARRETERA DE MIJAS Km 3.6 CENTRO IDEA, LAS LAGUNAS (MALAGA),
29651(MALAGA)
Contact email: lorena@mojoestates.com

Met welk doel verzamelen wij uw persoonlijke data?
Bij MOJO ESTATES S.L verzamelen wij de informatie die door geïnteresseerde partijen, naar aanleiding van de gevraagde diensten, wordt verleend voor onze administratie, boekhouding en fiscaal management, evenals het verzenden van marketing materialen over onze producten en diensten wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Hoelang worden uw data bewaard?

De data worden bewaard zolang er een zakelijke relatie bestaat en, wanneer relevant, gedurende de jaren die nodig zijn om aan wettelijke voorschriften te voldoen.

Wat is de legitimiteit voor het verzamelen van uw persoonlijke data?

De wettelijke basis voor het verzamelen van uw data:
• Uitvoeren van het contract: verlenen van gevraagde diensten
• Toestemming van de geïnteresseerde partij: toesturen van marketingmateriaal

Aan wie worden de data doorgegeven?
Uw data worden alleen doorgegeven wanneer daar wettelijke noodzaak toe is.

Doorgeven van data aan derden

Er worden geen data doorgegeven aan derden.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons persoonlijke data verleent?
Iedereen heeft het recht informatie op te vragen of MOJO ESTATES S.L DIEU hun persoonlijke data behandelt.
Geïnteresseerde personen hebben het recht hun persoonlijke data in te zien, evenals aanpassing van incorrecte data, of wanneer relevant, de verwijdering ervan aan te vragen wanneer, bijvoorbeeld, de data niet langer nodig zijn voor het originele doeleinde waarmee het verzameld is.
In bepaalde omstandigheden kan de geïnteresseerde partij een limiet aanvragen aangaande de behandeling van hun data, in welk geval wij ze alleen zullen behouden in verband met claims.
In bepaalde omstandigheden en voor redenen samenhangend met bepaalde situaties kan de geïnteresseerde partij bezwaar maken tegen de verzameling van hun data. In dat geval zal MOJO ESTATES S.L stoppen met het verzamelen van data, met uitzondering van legitieme redenen in verband met potentiele claims.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met het emailadres van de verantwoordelijke persoon die hierboven genoemd is met een bijgesloten kopie van uw identiteitsbewijs.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor een specifiek doeleinde, heeft u het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat dit de geldigheid van het verzamelen gebaseerd op de eerdere toestemming beïnvloedt.
Wanneer u meent dat uw rechten geschaad zijn met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke data, vooral wanneer u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten, dan kunt u een claim indienen bij het controleorgaan voor Competente Data Bescherming via hun website: www.aepd.es.

Hoe verzamelen wij uw data?
De persoonlijke data die we bij MOJO ESTATES S.L verzamelen wordt direct door de geïnteresseerde partij geleverd.
De categorieën van data zijn:
• Identificatie data
• Post- en elektronische adressen
• Commerciële informatie

LEGAL NOTICE: Data verzameling op de website (LSSICE + LOPD Spanish Laws)

“In navolging van de General Regulation on Data Protection (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, op 27 april 2016 en de Organic Law 3/2018 van 5 december over Persoonlijke Data Bescherming en Garantie van Digitale Rechten, informeren wij u dat uw persoonlijke data verzameld worden door MOJO ESTATES
S.L. met BTW nummer B93608370, gevestigd in LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), C.P. 29651, CALLE
CARRETERA DE MIJAS Km 3.6 CENTRO IDEA, om de aangevraagde diensten te verlenen en in rekening te brengen.
De wettelijke basis voor het verzamelen van uw persoonlijke data is de uitvoering van de gecontracteerde dienst. Het toekomstige aanbieden van producten en diensten wordt gebaseerd op de aangevraagde toestemming, en in het geval van het terugtrekken van deze toestemming, en heeft geen invloed op het uitvoeren van het contract.
De data worden bewaard zolang er een zakelijke relatie bestaat en, wanneer relevant, gedurende de jaren die nodig zijn om aan wettelijke voorschriften te voldoen. De data worden niet doorgegeven aan derden, behalve wanneer dat wettelijk noodzakelijk is.
U heeft het recht informatie op te vragen of uw data in behandeling is bij MOJO
ESTATES S.L. en u heeft daarom het recht uw rechten uit te oefenen met betrekking tot toegang, rectificatie, limitering, verplaatsen, bezwaar tegen behandeling en onderdrukken van uw data door te schrijven naar het bovenstaande postadres of per email aan lorena@mojoestates.com met bijgevoegde kopie van uw ID, evenals het recht een claim in te dienen bij het controleorgaan (aepd.es) “.

Ook vragen wij om autorisatie om u producten en diensten aan te bieden die verwant zijn aan de aangevraagde, geleverde en/of aangeboden diensten van uw bedrijf, zodat wij u als klant kunnen behouden.