Mojo Estates


Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Integritet är väldigt viktig för MOJO ESTATES S.L och vi vill ha en öppen och transparent attityd när vi tar hand om din personliga data. Därför har vi en policy som fastställer hur vi behandlar och skyddar din personliga data.

Vem ansvarar för att processa din data?

MOJO ESTATES S.L
MOMSNUMMER/CIF: B93608370
Registrerat kontor: CARRETERA DE MIJAS Km 3.6 CENTRO IDEA, LAS LAGUNAS (MALAGA),
29651(MALAGA)
Kontakt via email: lorena@mojoestates.com

Varför tar vi hand om din personliga data?

På MOJO ESTATES S.L behandlar vi den information vi får av intresserade parter för att kunna sköta administration, redovisning och den fysiska hanteringen av efterfrågade tjänster samt för att skicka kommersiellt material till er om våra produkter och tjänster där du har gett oss tillåtelse att göra det.

Hur länge behåller vi din data?

Data sparas medan vi har en kommersiell relation och, där det behövs, så många år som det krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Vad kan vi använda din data till?

Vi använder din data enligt lagen för:
• Utförandet av kontrakt: tillhandahållandet av efterfrågade tjänster
• Medgivande av den intresserade parten: att skicka kommersiellt material

Vem delar vi din data med?

Vi delar din data endast enligt våra juridiska skyldigheter.

Skicka data till tredje part

Vi har inte planerat att skicka data till tredje part.

Vad är dina rättigheter när du tillhandahåller din data?

Alla har rätt att få veta om MOJO ESTATES S.L DIEU behandlar deras personliga data eller inte.

Intresserade personer har rätt att få tillgång till sin personliga data samt att efterfråga korrigering av data eller, när det går, be att få den raderad när den, till exempel, inte längre behövs för de ändamål som vi sparade den.

Under vissa omständigheter kan de intresserade parterna be om begränsningar rörande hur deras data behandlas, och i så fall behåller vi bara data för att utöva eller för att skydda oss mot fordringar.
Under vissa omständigheter, och beroende på skäl som gäller i den särskilda situationen, kan den intresserade parten invända mot behandlingen av data. I så fall kommer MOJO ESTATES S.L sluta använda den förutom när lagen kräver att vi använder den, eller för att utöva eller skydda oss mot möjliga fordringar.

Du kan utöva dina rättigheter materiellt på följande sätt: genom att maila personen ovan som ansvarar för processen och bifoga en kopia av din legitimation eller ditt identitetsdokument.

Om du har gett oss tillåtelse för ett specifikt ändamål har du rätt att dra tillbaka tillåtelsen när som helst utan att påverka legaliteten av processen som baserades på tillåtelsen innan du drog tillbaka den.

Om du känner att dina rättigheter har kränkts i samband med skyddet av din personliga data, speciellt om du inte varit nöjd med användningen av dina rättigheter, kan du göra en anmälan till Kontrollmyndigheten gällande kompetent dataskydd genom dess webbplats: www.aepd.es.

Hur har vi erhållit din data?

Den personliga data som vi använder på MOJO ESTATES S.L har de intresserade parterna tillhandahållit oss själva.

Datakategorierna som behandlas är:
• Identifikationsdata
• Postadresser och elektroniska adresser
• Kommersiell information

RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Datainsamling på webbsidan (LSSICE + LOPD Spanska lagar)

“I enlighet med den Allmänna Förordningen om Dataskydd (EU) 2016/679 från det Europeiska Parlamentet och Europeiska
Rådet den 27 april 2016 och genomförandelagstiftning 3/2018 den 5 december gällande Personligt Dataskydd och
Garantin om Digitala Rättigheter informerar vi er om att den personliga data ni har tillhandahållit kommer att processas av MOJO ESTATES
S.L. med momsnummer B93608370, adresserat i LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), C.P. 29651, CALLE
CARRETERA DE MIJAS Km 3.6 CENTRO IDEA, för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten och ta betalt för den.
Processandet av din personliga data följer lagen och sker på grund av utförandet av ett kontraktuellt uppdrag. Framtida
erbjudanden om produkter och tjänster kommer baseras på efterfrågat samtycket och ifall samtycket dras
tillbaka kommer det inte att villkora utförandet av kontraktet.

Data som tillhandahållits kommer att behållas så länge den kommersiella relationen upprätthålls eller för de år som krävs
för att förhålla sig till lagen. Data kommer inte att överföras till tredje part förutom i de fall där
det krävs, enligt lag.

Du har rätt att få reda på om vi behandlar din personliga data hos MOJO
ESTATES S.L. och därför har du rätt att utöva din rätt till tillgång, korrigering, begränsning av
bearbetning, rörlighet, motstånd till bearbetning och hemlighållande av din data genom att skriva till postadressen
ovan eller genom att maila lorena@mojoestates.com. Bifoga en kopia av din legitimation i båda fallen. Du har även
rätt att göra en anmälan till Kontrollmyndigheten (aepd.es) “.

Vi ber även om tillstånd att erbjuda er produkter och tjänster relaterade till de som var efterfrågade, utförda och/eller
marknadsförda av vårt företag för att behålla er som klienter.